[ Neidio i Gynnwys ]

Academi Fusnes Gogledd Cymru

Mae Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA) yn darparu hyfforddiant penodol i gefnogi perchnogion, rheolwyr a staff gyda'r sgiliau, yr offer a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddiogelu eu busnes at y dyfodol trwy fentora a chyrsiau achrededig.

Caiff pob cwrs ei ariannu'n rhannol hyd at 70% o'r gost.

Trefnydd y digwyddiad

Academi Fusnes Gogledd Cymru
Bangor University
College Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
United Kingdom: Wales


01248 382869
E-bost | Gwefan