[ Neidio i Gynnwys ]

Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru.

Mae'n gyfrifol am lawer o feysydd bywyd o ddydd i ddydd yng Nghymru, gan gynnwys addysg, iechyd, llywodraeth leol, trafnidiaeth, cynllunio, datblygu economaidd, gwasanaethau cymdeithasol, diwylliant, yr iaith Gymraeg, yr amgylchedd, ac amaethyddiaeth a materion gwledig.

Trefnydd y digwyddiad

Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan