[ Neidio i Gynnwys ]

Cinio a Dysgu: Gwella Eich Busnes gyda Dadansoddiad o Wraidd y Broblem a Methodoleg LSS

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

Summary

Camwch i fyd effeithlonrwydd ac arloesi gyda'n gweithdy Cinio a Dysgu: "Gwella Eich Busnes gyda Dadansoddiad o Wraidd y Broblem a Methodoleg Lean Six Sigma."  

A ydych yn wynebu heriau yn eich busnes heb wneud cynnydd sylweddol? Gweld sut i sicrhau eich bod yn parhau i fod yn fwyfwy cystadleuol mewn amgylchedd masnachol anodd. Ymunwch â ni am gyflwyniad 30 munud diddorol i sut y gall gweithredu Lean Six Sigma yrru eich busnes yn ei flaen.  

Beth fydd cynnwys y cwrs?     

Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio sut mae Lean Six Sigma yn eich galluogi i:  

  • Alinio eich strategaeth â gweithrediad, gan sicrhau bod eich cynllun busnes yn dod yn fap ffordd ar gyfer llwyddiant.  

  • Nodi a dileu gwastraff ac aneffeithlonrwydd, gan ysgogi lleihau costau a gwneud y mwyaf o adnoddau.  

  • Optimeiddio prosesau i warantu darpariaeth ar amser, gan wella boddhad cwsmeriaid a theyrngarwch.  

Lleoliad: Ar-lein   

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i ddatgloi potensial eich busnes. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle a chychwyn ar daith tuag at well effeithlonrwydd a llwyddiant.  

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?  

Marchnad Darged: busnesau bach a chanolig sefydledig ac sy'n tyfu yn y sectorau canlynol: Diwydiant Bwyd a Diod, Cyfanwerthu a Dosbarthu, Cyllid a gwasanaethau busnes  

Cefndir y siaradwr 

Mae Rik Sellwood yn Wregys Du Lean Six Sigma sydd wedi gweithio ar draws ac arwain mewn nifer o ddiwydiannau a maint cwmnïau.  Mae'n hynod gymwys, yn weithiwr proffesiynol profiadol gydag arddull ddeniadol a gwybodus.  Mae Rik yn ceisio cynorthwyo dealltwriaeth ac yn rhannu gwybodaeth gydag enghreifftiau ac ymarferion perthnasol i'ch helpu ar eich taith i fusnes mesuradwy mwy effeithlon ac effeithiol.  

Dyddiadau

15 Ebrill 2024, 14:00 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

17 Mehefin 2024, 14:00 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan