[ Neidio i Gynnwys ]

Cinio a Dysgu: Gwella Eich Busnes gydag Optimeiddio Gweithfannau

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes

Summary

Ymunwch â ni am weithdy Cinio a Dysgu a fydd yn trawsnewid y ffordd yr ydych yn ymdrin ag effeithlonrwydd: "Gwella Eich Busnes gydag Optimeiddio Gweithfannau a Methodoleg Lean Six Sigma."  

Ydych chi'n bwriadu symleiddio'ch gweithrediadau a gwneud y mwyaf o gynhyrchiant yn eich gweithle? Yn y sesiwn 30 munud fer ond dylanwadol hon, byddwn yn eich cyflwyno i'r cyfuniad pwerus o Optimeiddio Gweithfannau a methodoleg Lean Six Sigma.  

Beth fydd cynnwys y cwrs?     

Yn y sesiwn 30 munud fer ond dylanwadol hon, byddwn yn eich cyflwyno i'r cyfuniad pwerus o Optimeiddio Gweithfannau a methodoleg Lean Six Sigma.  Dysgwch sut i ddatgloi potensial eich busnes gan eich gwneud yn fwy cystadleuol trwy gynyddu boddhad cwsmeriaid â'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.  

Darganfyddwch sut y gall optimeiddio cynllun a phrosesau gweithfan eich busnes:  

  • Hybu effeithlonrwydd a thrwybwn.  

  • Lleihau gwastraff ac amser segur diangen.  

  • Gwella llif gwaith a boddhad gweithwyr.  

Lleoliad: Ar-lein  

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i symleiddio'ch gweithle a gyrru'ch busnes tuag at fwy o lwyddiant. Archebwch eich lle heddiw a chymerwch y cam cyntaf tuag at ddyfodol mwy effeithlon.  

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?  

Marchnad Darged: busnesau bach a chanolig sefydledig ac sy'n tyfu yn y sectorau canlynol: Diwydiant Bwyd a Diod, Cyfanwerthu a Dosbarthu, Cyllid a gwasanaethau busnes  

Cefndir y siaradwr 

Mae Rik Sellwood yn Wregys Du Lean Six Sigma sydd wedi gweithio ar draws ac arwain mewn nifer o ddiwydiannau a maint cwmnïau.  Mae'n hynod gymwys, yn weithiwr proffesiynol profiadol gydag arddull ddeniadol a gwybodus.  Mae Rik yn ceisio cynorthwyo dealltwriaeth ac yn rhannu gwybodaeth gydag enghreifftiau ac ymarferion perthnasol i'ch helpu ar eich taith i fusnes mesuradwy mwy effeithlon ac effeithiol.  

Dyddiadau

20 Mai 2024, 14:00 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

22 Gorffennaf 2024, 14:00 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan