[ Neidio i Gynnwys ]

CRISP24 – GWEMINAR: Curiad Arloesi – Newyddion ar Cymorth Arloesi yn y chwarter diweddar a phresennol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

 

 

Mae Cofrestri yn orfodol.

Bydd y weminar yma yn cynnig crynodeb of newyddion ar Cymorth Arloesi wrth:-

 • Innovate UK
 • Defence and Security Accelerator
 • Asiantaeth Gofod Ewropeaidd
 • Academi Peirianneg Brydeinig

Bydd y cyflwyniadau yn cwmpasi newyddion y chwarter diweddar gyda newyddion disgwylid yn chwarter nesaf.

Bydd Cyfarfodydd Cymorth ar gael yn diweddarach yn y chwarter.

Caiff y digwyddiad i’w recordio.

Dyddiadau

5 Mehefin 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Amodau arbennig

 • Mae Cofrestri yn orfodol.
 • Bydd eich manylion cofrestri i'w rhannu a Busnes Cymru, Innovate UK, Innovate UK KTN, Innovate UK Edge, RAEng, GIG Cymru ESA, Arolwg Ordnans, STFC, 
 • NIHR,  a DASA. 
 • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
 • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
 • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
 • Ni fydd ymddygiad sarhaus neu bygythiol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich orfodi i adael a cewch eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


+443000254554
E-bost | Gwefan