[ Neidio i Gynnwys ]

Cyfleoedd Allforio ym Brasil

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae gan Brasil boblogaeth o 215 miliwn a GDP o $2.3 triliwn a hi yw’r economi seithfed fwyaf yn y byd.

Mae gan Brasil ddiwylliant busnes Ewropeaidd, sefydlogrwydd gwleidyddol, sylfaen busnes gref sydd wedi’i integreiddio â’r byd, fframweithiau cyfreithiol ac ariannol dibynadwy a marchnad defnyddwyr a llafurlu sy’n tyfu. Mae’n cynnig potensial aruthrol i lawer o fusnesau yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru’n trefnu gweminar ar gyfer busnesau o Gymru sydd am allforio i Brasil. Bydd y sesiwn yn rhoi darlun o’r cyfleoedd y mae Brasil yn eu cynnig i fusnesau o Gymru ac o’r hyn y dylen nhw ei ystyried.

Bydd cynrychiolydd o’r farchnad yn trafod manteision allforio a gwneud busnes yn y rhan yna o’r byd ac yn rhoi manylion y cyfleoedd i sectorau gwahanol yn y rhanbarth.

Ar ôl y cyflwyniad, bydd cyfle i gael sgwrs un ac un ag arbenigwr yn y Farchnad.

Dyddiadau

6 Mehefin 2024, 14:00 - 15:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Chwilio am gyfleoedd i allforio ym Brasil.

Amodau arbennig

Ar agor i fusnesau o Gymru sydd ag uchelgais i dyfu’n rhyngwladol. Nid ar gyfer canolwyr na chyflenwyr gwasanaethau masnach rhyngwladol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


07837590633
E-bost | Gwefan