[ Neidio i Gynnwys ]

Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Crynodeb

Sesiwn hanner diwrnod yn rhoi cyflwyniad i Arweinyddiaeth, dysgu am steil a dulliau arweinyddiaeth, dysgu amdanoch eich hun a sut i ysgogi a chyfathrebu fel arweinydd.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

  • Cyfathrebu fel Arweinydd
  • Dealltwriaeth o Arweinyddiaeth
  • Arweinyddiaeth v Rheolaeth
  • Steiliau Arweinyddiaeth
  • Nodweddion Arweinyddiaeth
  • Heriau Arweinyddiaeth
  • Ymrwymiad Gweithwyr ac Ysgogi

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Perchnogion busnesau bach sy’n cychwyn ar daith arweinyddiaeth – yn ystyried cyflogi staff; yn cyflogi am y tro cyntaf neu yn gyflogwyr cyfnod cynnar

Cefndir y siaradwr - Gwenllian D Owen

Cydlynydd Arloesedd a Masnacheiddio yn M-Sparc, gyda phrofiad o arwain rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth – LEAD Cymru, Arweinyddiaeth ION a Rhaglen Twf Busnes 20Twenty am dros 11 mlynedd.  Profiad eang o weithio gyda perchnogion a swyddogion busnesau, cefnogaeth hyfforddi un-i-un ac mae ganddi Dystysgrif Lefel 7 mewn Mentora a Hyfforddi Unigol

Dyddiadau a lleoliadau

27 Mehefin 2024, 09:00 - 12:00
M-SParc, Gaerwen, LL60 6AG

Cost: Am ddim

Gweld lleoliad

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan