[ Neidio i Gynnwys ]

Dechrau a rhedeg eich busnes eich hun

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y gweminar hwn yn eich helpu i ddeall beth sydd ei angen i ddechrau busnes, ac yn eich helpu i asesu a oes gennych chi’r gallu i fod yn llwyddiannus.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

 

·           deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun

·           gallu asesu eich sgiliau personol

·           gwybod beth yw agweddau cyfreithiol dechrau busnes

·           deall y tasgau allweddol sydd eu hangen i ddechrau busnes

·           gwybod sut i roi cynllun busnes sylfaenol ar waith

·           gwybod ble i gael cyngor a chyllid ar gyfer eich busnes.  

    Cysylltwch â'n tîm ar 01656 868500 neu e-bostiwch ni ar startup@businesswales.org i sicrhau eich lle.

Dyddiadau

30 Mai 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

6 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

13 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

19 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

22 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

25 Mehefin 2024, 09:30 - 12:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Welsh Government
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom


01656 868500
E-bost | Gwefan