[ Neidio i Gynnwys ]

Gweminar Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Pwysig - Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yng nghymru ac mae wedi'i gyfyngu i ddau gynrychiolydd o bob busnes 

Crynodeb

Mae’r weminar hon yn ymdrin â bod yn fusnes cyfrifol, sy’n targedu’r safonau uchaf o ymarfer busnes moesegol gyda phawb sy’n ymwneud â chi, gan gynnwys gweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

Bod yn gyflogwr moesegol sy’n defnyddio strategaeth sy’n anelu at ddenu, dal sylw a chyflogi unigolion o gefndiroedd amrywiol, gan sicrhau bod y broses recriwtio yn deg, yn hygyrch ac yn ddiduedd.

Sicrhau bod pob maes o’ch busnes yn gweithredu mewn amgylchedd cadarnhaol a chynhwysol i weithwyr, ymwelwyr a chontractwyr.

Canolbwyntio ar ymgysylltiad rhanddeiliaid i feithrin cysylltiadau cymunedol a busnes.

Mae buddion cymunedol a gwerth cymdeithasol yn uchel ar yr agenda ar gyfer busnesau lleol, gan roi’n ôl i’r gymuned. Gwella enw da eich busnes a’ch gwneud yn gyflogwr delfrydol.

Marchnata a hyrwyddo eich llwyddiannau CSR fel busnes yng Nghymru, gan roi mantais gystadleuol i chi.

 

Dyddiadau

16 Ebrill 2024, 10:00 - 11:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

 

 

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan