[ Neidio i Gynnwys ]

Sut i gael eich talu

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Cwrs manwl am sut mae drafftio contractau ar gyfer eich busnes, gyda phwyslais ar sut i gael eich talu, sesiwn lawn ar wirio credyd er mwyn gweld gyda phwy ydych chi’n masnachu, yn ogystal â sut mae ymdrin ag achosion pan na chewch eich talu a chasglu dyledion.

 

Cwrs ymarferol yw hwn a gyflwynir gan Gyfreithiwr ac Ymarferydd Methdaliad Trwyddedig sydd â thros 25 mlynedd o brofiad o sicrhau bod ei chleientiaid yn cael eu talu!  Mae'n llawn dop o awgrymiadau defnyddiol ac ymarferol wedi’u tynnu o brofiadau go iawn! 

 

Dechreua’r cwrs hwn drwy drafod y camau contract syml ond hanfodol a addasir ar gyfer pob math o fusnes ar y cwrs er mwyn sicrhau bod eich gwaith papur yn ddigon da i chi allu dibynnu arno petai angen i chi olrhain dyled.  Edrychir ar y ffordd y caiff eich contractau eu drafftio ac yna y ffordd fwyaf effeithiol o olrhain dyledion.  Cofiwch mai eich arian chi yw dyled a bod eich cwsmer yn cael benthyciad am ddim gennych chi drwy beidio eich talu!

 

Wedi dweud hynny, bydd y cwrs hwn yn ymchwilio’n fanwl i sut mae osgoi problemau yn y lle cyntaf a bydd yn cynnwys sesiwn gwirio credyd arbenigol, fyw i weld yn union sut mae sylwi ymlaen llaw pwy sy’n wael am dalu biliau!  Gallwch ofyn am gael gwirio credyd eich cwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid, naill ai yn ystod y sesiwn neu drwy e-bost ar ei hôl.  Bydd y sesiwn wedi’i theilwra ac yn unigryw i’r busnes sy’n mynychu ac yn eich helpu chi rhag cymryd risgiau y mae modd eu hosgoi.

 

Os ydych chi’n masnachu ac yn rhoi credyd i’ch cwsmeriaid, yna mae mynychu’r cwrs hwn yn hollbwysig! 

 

Bydd cyfleoedd i chi ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn ac yn breifat hefyd. 

 

Cyflwynir y cwrs gan Andrea Knox, Cyfarwyddwr Knox Commercial & Insolvency Solicitors.  Cymhwysodd fel Cyfreithiwr ym 1998 ac fel Ymarferydd Methdaliad Trwyddedig yn 2000, ac mae hi’n rhedeg ei chwmni cyfraith fasnachol unigryw ei hun sy’n ymdrin â'r materion hyn bob dydd ar ran cleientiaid. 

 

Dyddiadau

19 Mehefin 2024, 09:30 - 13:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

10 Gorffennaf 2024, 09:30 - 13:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


03000 6 03000
E-bost | Gwefan