[ Neidio i Gynnwys ]

Archwilio Cyfleodd Tendro yn y Sector Gyhoeddus

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y weminar hon yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad i chi ar sut i gael mynediad i farchnad y sector gyhoeddus ac ydnabod cyfleoedd cadwyn glflenwi ar gyfer eich busnes. Darperir cyngor a chymorth ar ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am dendro yn llwyddiannus ar gyfer contractau sector cyhoeddus a phreifat.

Bydd y weminar yn ymdrin â chyngor a chefnogaeth ar gyfer tendro llwyddiannus ac yn ymdrin â'r elfennau canlynol: -

 

· Yr Economi Sylfaenol a Thirwedd Sector Cyhoeddus yng Nghymru

· Sut i ymgysylltu'n llwyddiannus â chadwyni cyflenwi yng Nghymru

· Pyrth a llwyfannau ar-lein – Sell2Wales, Proactis, etenderwales

· Y Broses Dendro – awgrymiadau a thechnegau ar gyfer cynhyrchu tendrau o safon.

· Achrediadau a Safonau

· Gwerth Cymdeithasol yn y Sector Cyhoeddus

 

I archebu lle ar y gweminar yma, cysylltwch â Busnes Cymru ar 01656 868 500 neu e-bost trading@businesswales.org Bydd y gweminar yn cael ei gyflwyno ar blatform 3CX. Ar dderbyn eich cais mynychu, byddwn yn darparu’r linc i’r gwemiar.

Dyddiadau

2 Gorffennaf 2024, 10:00 - 13:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Termau

Gweler yma i weld sut mae Busnes Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Busnes Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
United Kingdom: Wales


01656 868 500
E-bost | Gwefan