[ Neidio i Gynnwys ]

CRISP24 - Cyfarfod Cymorth Ar-Lein

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Mae cofrestri yn angenrheidiol.

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK, Innovate UK-Cyswllt Busnes, Innovate UK-Twf Busnes yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd a Sefydliadau AB/AU dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol.

Cyn cwblhau'r Cofrestriad yr ydym yn eich annog i ddarllen y Nodiadau Canllaw i Gwblhau’r Cofrestri. Mae'r Cyfarfod Cymorth yn cyfle i siarad ac amrediad eang o bobl. Bydd y wybodaeth dan gynnig yn y cofrestriad yn denu'r panelwyr perthnasol a helpu deall y tirwerdd cymorth.

Y bwriad yw bydd cyfarfodydd pellach i’w cynnal mewn amser. Os byddwch ddim ar gael ar gyfer y Gyfarfod Cymorth Cyllid, mae croeso i chi anfon neges e-bost i'r trefnydd i gofrestri eich datganiad o ddiddordeb yn Cyfarfodydd Cymorth Cyllid y dyfodol.

Dyddiadau

1 Mai 2024, 10:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Dim ond 5 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

9 Mai 2024, 10:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Dim ond 6 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

23 Mai 2024, 10:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Dim ond 6 lleoedd ar ôl ar y digwyddiad hwn.

Archebwch nawr i osgoi cael eich siomi

12 Mehefin 2024, 10:00 - 17:00
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ar gau erbyn hyn.

Amodau arbennig

  • Mae Cofrestri yn orfodol.
  • Bydd eich manylion cofrestri i'w rhannu a Busnes Cymru, Banc Datblygu Cymru, Diwydiant Cymru, Academi Beirianneg Frenhinol,  Innovate UK, Innovate UK-Cyswllt Busnes, Innovate UK-Twf Busnes, Geovation wrth yr Arolwg Ordnans, Awdurdodau Lleol perthnasol, y GIG yng Nhgymru, Y Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, yr Asiantaeth Gofod Ewropeaidd, NESTA a'r Gwasanaeth Sifil pellach. 
  • Archwili’r cofrestriadau gan Llywodraeth Cymru ac y mae ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau. Os caiff eich cofrestriad ei wrthod, cewch hysbys trwy neges e-bost.
  • Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd heb gofrestri.
  • Ni fydd ymddygiad sarhaus neu bygythiol yn cael ei oddef; mae’n bosib byddwch eich orfodi i adael a cewch eich heithrio wrth mynychi achlysuron yn y dyfodol.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000254554
E-bost | Gwefan