[ Neidio i Gynnwys ]

Offeryn Hunanasesu NYTH/NEST – Fforwm Cenedlaethol

1 Gorffennaf 2024, 13:30 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 

  • Beth yw’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Sut i ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Rhannu profiadau gan ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Camau enghreifftiol ar gyfer gweithredu NYTH
  • Cyfle i holi cwestiynau / ceisio cyngor ar ddefnyddio’r offeryn (14.30-15.00)

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000254073
E-bost | Gwefan