[ Neidio i Gynnwys ]

Offeryn Hunanasesu NYTH/NEST – Fforwm Cenedlaethol

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Trosolwg

Cost: Am ddim

Bydd y Fforwm Cenedlaethol hwn yn cefnogi sefydliadau i ddefnyddio’r Offeryn Hunanasesu NYTH/NEST. Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 

  • Beth yw’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Sut i ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Rhannu profiadau gan ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Camau enghreifftiol ar gyfer gweithredu NYTH
  • Cyfle i holi cwestiynau / ceisio cyngor ar ddefnyddio’r offeryn (14.30-15.00)

Dyddiadau

1 Gorffennaf 2024, 13:30 - 14:30
Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 

  • Beth yw’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Sut i ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Rhannu profiadau gan ddefnyddio’r offeryn hunanasesu NYTH
  • Camau enghreifftiol ar gyfer gweithredu NYTH
  • Cyfle i holi cwestiynau / ceisio cyngor ar ddefnyddio’r offeryn (14.30-15.00)

Amodau arbennig

Os byddwch yn mynychu digwyddiad a drefnir gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu gwahanol fathau o ddigwyddiadau i’n helpu yn ein gwaith. Beth bynnag yw diben y digwyddiad, bydd angen inni gael eich data personol os byddwch yn ei fynychu. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt, eich sefydliad, a’ch gofynion dietegol. Hefyd, os yw’r trefniadau parcio’n cael eu rheoli yn y lleoliad, bydd angen rhif cofrestru’ch car. Byddwn yn defnyddio’ch manylion cyswllt i anfon gwybodaeth ichi ynglŷn â mynychu’r digwyddiad, ac mae’n bosibl yr anfonwn wybodaeth ichi am y digwyddiad ar ôl iddo gael ei gynnal. Mewn rhai achosion, rydym yn defnyddio trydydd parti i drefnu ein digwyddiadau, ac mae ein contractau yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu data personol a’u cadw’n ddiogel. Os bydd angen ichi ddod at y dderbynfa mewn lleoliad, byddwn yn rhoi rhestr i’r dderbynfa o bawb sy’n mynychu’r digwyddiad, ynghyd â rhifau cofrestru eu ceir lle bo hynny’n berthnasol.

Os mai yn un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru y mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal, mae gwybodaeth ar gael yn yr adran sy’n sôn am ymweld â swyddfeydd Llywodraeth Cymru.

Ni fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol am fwy na blwyddyn ar ôl unrhyw ddigwyddiad a fynychir gennych. Os byddwn am ddefnyddio’ch data personol am unrhyw reswm heblaw er mwyn trefnu’r digwyddiad, byddwn yn gofyn ichi yn ystod y broses archebu.

Termau

Gweler yma i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn trin eich gwybodaeth . Os ydych yn archebu lle ar ddigwyddiad Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru , mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i gynnig gwasanaethau personol neu leol chi , i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth , i ofyn eich barn ac i helpu ni i wella ein gwasanaethau .

Mae wefannau y byddwn yn cysylltu â nhw yn debygol o fod gyda Thelerau ac Amodau sy'n wahanol i'n rhai ni . Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

Trefnydd y digwyddiad

Llywodraeth Cymru
Swyddfeydd Llywodraeth Cymru / Welsh Government Offices
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
United Kingdom


03000254073
E-bost | Gwefan